Ontwerpresoluties
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Belet Ivo"  
ONTWERPRESOLUTIE
PE 420.440   B6-0153/2009
18 maart 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori en Ivo Belet
namens de PPE-DE-Fractie
over de toekomst van de automobielindustrie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23 maart 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori en Ivo Belet, namens de PPE-DE-Fractie
– Martin Schulz en Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia en Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
over de toekomst van de automobielindustrie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 maart 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement, door
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola en Ivo Belet, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie
– Angelika Beer, Joost Lagendijk en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Francis Wurtz en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
over de zaak van de Afghaanse journalist Perwiz Kambakhsh
Juridische mededeling