Návrhy uznesenia
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Belet Ivo"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 420.440   B6-0153/2009
18. marca 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet
v mene skupiny PPE-DE
o budúcnosti automobilového priemyslu
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23. marca 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet v mene skupiny PPE-DE
– Martin Schulz a Robert Goebbels v mene skupiny PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia a Anne Laperrouze v mene skupiny ALDE
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa a Mieczysław Edmund Janowski v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
o budúcnosti automobilového priemyslu
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. marca 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola a Ivo Belet v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Jill Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Emilio Menéndez del Valle v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis a Marielle De Sarnez v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Konrad Szymański v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Angelika Beer, Joost Lagendijk a Hélène Flautre v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Francis Wurtz a André Brie v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
o prípade afganského novinára Parvíza Kambachša
Právne oznámenie