Predlogi resolucije
Rezultati: 3 za besede: "6. mandat, Belet Ivo"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 420.440   B6-0153/2009
18. marca 2009
XML  PDF  WORD 
k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori in Ivo Belet
v imenu skupine PPE-DE
o prihodnosti avtomobilske industrije
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 420.438/01   RC-B6-0152/2009
23. marca 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori in Ivo Belet v imenu skupine PPE-DE
– Martin Schulz in Robert Goebbels v imenu skupine PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia in Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE
– Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– UEN (B6‑0152/2009)
– PPE-DE (B6‑0153/2009)
– ALDE (B6‑0154/2009)
– PSE (B6‑0155/2009)
o prihodnosti avtomobilske industrije
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12. marca 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola in Ivo Belet v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska in Konrad Szymański v imenu skupine UEN
– Angelika Beer, Joost Lagendijk in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
– Francis Wurtz in André Brie v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
o primeru afganistanskega novinarja Perviza Kambakhša
Pravno obvestilo