Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, de Groen-Kouwenhoven Elly" kohta leiti 9 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 410.725   B6-0348/2008
7. juuli 2008
XML  PDF  WORD 
fraktsioonide esitatud suuliselt vastatavate küsimuste alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin ja Katalin Lévai fraktsiooni PSE nimel
Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak ja Magor Imre Csibi fraktsiooni ALDE nimel
Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel
Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel
Romide loendus Itaalias etnilise päritolu alusel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.548   B6-0220/2008
14. mai 2008
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0153/2008 ja B6‑0154/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas ja Angelika Beer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
(Vaesestatud) uraani sisaldavad relvad ja nende mõju inimeste tervisele ning keskkonnale – nende relvade kasutamise ülemaailmse keelustamise suunas
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.545/01   RC-B6-0219/2008
19. mai 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel,
– Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel,
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel,
– Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0219/2008)
– Verts/ALE (B6‑0220/2008)
– UEN (B6‑0224/2008)
– PSE (B6‑0227/2008)
– GUE/NGL (B6‑0230/2008)
(Vaesestatud) uraani sisaldavad relvad ja nende mõju inimeste tervisele ning keskkonnale – nende relvade kasutamise ülemaailmse keelustamise suunas
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.033   B6-0052/2008
23. jaanuar 2008
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatava küsimuste B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6–0004/2008 ja B6–0005/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. jaanuar 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Lívia Járóka fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson fraktsiooni PSE nimel,
– Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria fraktsiooni ALDE nimel,
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
Romisid käsitlev Euroopa strateegia
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 382.971/RC.1   RC-B6-0024/2007
17. jaanuar 2007
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Philip Dimitrov Dimitrov, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Stefan Sofianski, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil ja Simon Coveney fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Pierre Schapira fraktsiooni PSE nimel,
– Filiz Hakaeva Husmenova, Graham Watson, Adrian Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova, Nedzhmi Ali, Christina Christova, Lydia Shouleva, Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel,
– Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir ja Elly de Groen-Kouwenhoven fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Vittorio Agnoletto, André Brie ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– GUE/NGL (B6‑0024/2007),
– PSE (B6‑0025/2007),
– ALDE (B6‑0026/2007),
– UEN (B6‑0027/2007),
– Verts/ALE (B6‑0028/2007),
– PPE-DE (B6‑0029/2007).
Viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti süüdimõistmine ja vangistamine Liibüa poolt
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.623   B6-0344/2006
12 June 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček and Elly de Groen-Kouwenhoven
on behalf of the Verts/ALE Group
on the preparation of the European Council of 15-16 June 2006
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.318   B6-0276/2005
20 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček and Gérard Onesta
on behalf of the Verts/ALE Group
on the situation of the Roma in Europe
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 357.314/RC.1   RC-B6-0272/2005
25. aprill 2005
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Jaime Mayor Oreja, Ewa Klamt ja Lívia Járóka fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel,
– Viktória Mohácsi fraktsiooni ALDE nimel,
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gérard Onesta fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Vittorio Emanuele Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0272/2005)
– ALDE (B6‑0273/2005)
– GUE/NGL (B6‑0274/2005)
– PSE (B6‑0275/2005)
– Verts/ALE (B6‑0276/2005)
Romide olukord Euroopa Liidus
Õigusalane teave