Päätöslauselmaesitykset
7 osumaa haulle "6. vaalikausi, Buzek Jerzy"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.087   B6-0091/2008
19 February 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam
on behalf of the PPE-DE Group
on Belarus
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.077/01   RC-B6-0081/2008
20. helmikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi, Christofer Fjellner, PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand, Genowefa Grabowska, PSE-ryhmän puolesta
– Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, ALDE-ryhmän puolesta
– Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Marcin Libicki, UEN-ryhmän puolesta
– Elisabeth Schroedter, Milan Horáček, Verts/ALE-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0081/2008)
– PSE (B6‑0087/2008)
– UEN (B6‑0088/2008)
– PPE-DE (B6‑0091/2008)
– Verts/ALE (B6‑0098/2008)
Valko-Venäjästä
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.680   B6-0240/2006
3. huhtikuuta 2006
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka ja Rihards Pīks
PPE-DE-ryhmän puolesta
Ukrainan tilanteesta 26. maaliskuuta 2006 pidettyjen vaalien jälkeen
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.675/RC.1   RC-B6-0235/2006
5. huhtikuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks ja Christopher Beazley PPE-DE-ryhmän puolesta
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec, Thijs Berman ja Marianne Mikko PSE-ryhmän puolesta
– Grażyna Staniszewska ja Šarūnas Birutis ALDE-ryhmän puolesta
– Rebecca Harms ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Helmuth Markov ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PSE (B6‑0235/2006)
– PPE-DE (B6‑0240/2006)
– ALDE (B6‑0244/2006)
– GUE/NGL (B6‑0245/2006)
– Verts/ALE (B6‑0247/2006)
– UEN (B6‑0249/2006)
Ukrainan parlamenttivaaleista
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 361.924   B6-0504/2005
21. syyskuuta 2005
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska ja Jan Jerzy Kułakowski
PPE-DE-, PSE-, ALDE- ja UEN-ryhmän puolesta
solidaarisuusliikkeen 25. vuosipäivästä ja sen viestistä Euroopalle
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 361.905/RC.1   RC-B6-0485/2005
26. syyskuuta 2005
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski ja Jacek Emil Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta
– Dariusz Rosati, Józef Pinior ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta
– Bronisław Geremek ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta
– Milan Horáček, Joost Lagendijk ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0485/2005)
– PSE (B6‑0495/2005)
– PPE-DE/PSE/ALDE/UEN (B6‑0504/2005)
solidaarisuusliikkeen 25. vuosipäivästä ja sen viestistä Euroopalle
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 350.920/RC.1   RC-B6-0195/2004
30. marraskuuta 2004
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Edward McMillan-Scott ja Aldis Kušķis PPE-DE-ryhmän puolesta
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ja Toomas Hendrik Ilves PSE-ryhmän puolesta
– Cecilia Malmström ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta
– Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
– André Brie, Jonas Sjöstedt ja Vittorio Emanuele Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański ja Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– GUE/NGL (B6‑0195/2004)
– UEN (B6‑0196/2004)
– Verts/ALE (B6‑0199/2004)
– ALDE (B6‑0200/2004)
– PSE (B6‑0201/2004)
– PPE-DE (B6‑0202/2004)
Ukrainasta
Oikeudellinen huomautus