Förslag till resolution
7 träff(ar) för "6:e valperioden, Buzek Jerzy"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.087   B6-0091/2008
19 February 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam
on behalf of the PPE-DE Group
on Belarus
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.077/01   RC-B6-0081/2008
20 februari 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi och Christopher Fjellner, för PPE‑DE‑gruppen
– Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand och Genowefa Grabowska, för PSE-gruppen
– Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten och Marios Matsakis, för ALDE-gruppen
– Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere och Marcin Libicki, för UEN‑gruppen
– Elisabeth Schroedter och Milan Horáček, för Verts/ALE-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0081/2008)
– PSE (B6‑0087/2008)
– UEN (B6‑0088/2008)
– PPE-DE (B6‑0091/2008)
– Verts/ALE (B6‑0098/2008)
om Vitryssland
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 371.680   B6-0240/2006
3 april 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka och Rihards Pīks
för PPE-DE-gruppen
om situationen i Ukraina efter valet den 26 mars 2006
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 371.675/RC.1   RC-B6-0235/2006
5 april 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks och Christopher Beazley, för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec, Thijs Berman och Marianne Mikko, för PSE-gruppen
– Grażyna Staniszewska och Šarūnas Birutis, för ALDE-gruppen
– Rebecca Harms och Milan Horáček, för Verts/ALE-gruppen
– Helmuth Markov och Esko Seppänen, för GUE/NGL-gruppen
– Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński och Hanna Foltyn-Kubicka, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0235/2006)
– PPE-DE (B6‑0240/2006)
– ALDE (B6‑0244/2006)
– GUE/NGL (B6‑0245/2006)
– Verts/ALE (B6‑0247/2006)
– UEN (B6‑0249/2006)
om parlamentsvalet i Ukraina
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 361.924   B6-0504/2005
21 september 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska och Jan Jerzy Kułakowski
för PPE-DE-, PSE- ALDE- och UEN-gruppen
om 25-årsdagen för det polska Solidaritet och dess budskap till Europa
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 361.905/RC.1   RC-B6-0485/2005
26 september 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski och Jacek Emil Saryusz-Wolski, för PPE‑DE-gruppen
– Dariusz Rosati, Józef Pinior och Jan Marinus Wiersma, för PSE-gruppen
– Bronisław Geremek och Janusz Onyszkiewicz, för ALDE-gruppen
– Milan Horáček, Joost Lagendijk och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis och Cristiana Muscardini, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– Verts/ALE (B6‑0485/2005)
– PSE (B6‑0495/2005)
– PPE-DE/PSE/ALDE/UEN (B6‑0504/2005)
om 25-årsdagen för Solidaritet och dess budskap till Europa
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 350.920/RC.1   RC-B6-0195/2004
30 november 2004
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från
– Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Edward McMillan-Scott och Aldis Kušķis, för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec och Toomas Hendrik Ilves, för PSE-gruppen
– Cecilia Malmström och Jelko Kacin, för ALDE-gruppen
– Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– André Brie, Jonas Sjöstedt och Vittorio Emanuele Agnoletto, för GUE/NGL‑gruppen
– Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański och Guntars Krasts, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– GUE/NGL (B6‑0195/2004)
– UEN (B6‑0196/2004)
– Verts/ALE (B6‑0199/2004)
– ALDE (B6‑0200/2004)
– PSE (B6‑0201/2004)
– PPE-DE (B6‑0202/2004)
om Ukraina
Rättsligt meddelande