Forslag til beslutning
79 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 398.209/01   RC-B6-0527/2007/Rev. 1
12. december 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Colm Burke, Alfonso Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik og Mario Mauro for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Marcin Libicki, Konrad Szymański og Adam Bielan for UEN-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0527/2007)
– GUE/NGL (B6‑0529/2007)
– PPE-DE (B6‑0533/2007)
– ALDE (B6‑0536/2007)
– PSE (B6‑0535/2007)
– Verts/ALE (B6‑0541/2007)
om det østlige Tchad
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. december 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Colm Burke for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan og Konrad Szymański for UEN-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald og Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 398.203   B6-0521/2007
10. december 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock og Thijs Berman,
for PSE-Gruppen
om tiårsdagen for Ottawa-konventionen fra 1997 om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 398.200/01   RC-B6-0518/2007
12. december 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen
– Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman og Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen
– Marios Matsakis og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen
– Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen
– Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer og André Brie for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0518/2007)
– PPE-DE (B6‑0520/2007)
– PSE (B6‑0521/2007)
– GUE/NGL (B6‑0522/2007)
– UEN (B6‑0523/2007)
– ALDE (B6‑0524/2007)
om tiårsdagen for Ottawa-konventionen fra 1997 om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 396.142   B6-0476/2007
12. november 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af
– Maria Martens og Nirj Deva, for PPE-DE-Gruppen,
– Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes og Thijs Berman, for PSE-Gruppen,
– Thierry Cornillet, for ALDE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki og Ewa Tomaszewska, for UEN-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda, for Verts/ALE-Gruppen
om EU's respons på struktursvaghed i udviklingslande
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 396.126   B6-0460/2007
13 November 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the situation in Somalia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 396.120/01   RC-B6-0454/2007
14. november 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– John Bowis, Mario Mauro, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet, Fiona Hall og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
– Vittorio Agnoletto, for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0454/2007)
– Verts/ALE (B6‑0457/2007)
– PSE (B6‑0460/2007)
– ALDE (B6‑0468/2007)
– GUE/NGL (B6‑0469/2007)
om Somalia
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 395.994   B6-0366/2007
25. september 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson og Marie-Arlette Carlotti
for PSE-Gruppen
om ESFP-operationen i Tchad og Den Centralafrikanske Republik
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 394.801/01   RC-B6-0362/2007
26. september 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker og Bogdan Klich for PPE-DE-Gruppen
– Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson og Marie-Arlette Carlotti for PSE-Gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon og Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0362/2007)
– UEN (B6‑0364/2007)
– PSE (B6‑0366/2007)
– PPE-DE (B6‑0367/2007)
om ESFP-operationen i Tchad og Den Centralafrikanske Republik
FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET
PE 393.038   B6-0328/2007
30. august 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1,
af Ana Maria Gomes
for PSE-Gruppen
om Den Europæiske Unions rolle i Irak
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisk meddelelse