Forslag til beslutning
79 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
15. november 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Giorgos Dimitrakopoulos og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma og Achille Occhetto for PSE-Gruppen
– Elizabeth Lynne og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen
– Mogens N.J. Camre for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Verts/ALE (B6‑0611/2006)
om konventionen om forbud mod bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben (BTWC), klyngebomber og konventionelle våben
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 378.407   B6-0514/2006
25. september 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco
for PSE-Gruppen
om situationen i Darfur
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
27. september 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder og Anders Wijkman for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke og Thierry Cornillet for UEN-Gruppen
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
– Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen
– Eoin Ryan for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0512/2006)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
om situationen i Darfur
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.643   B6-0364/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Gomes
on behalf of the PSE Group and
John Bowis, José Ribeiro e Castro, Joao de Deus Pinheiro, Charles Tannock, and Bernd Posselt,
on behalf of the PPE-DE Group
on Timor-Leste
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 374.616/RC.1   RC-B6-0337/2006/Rev. 1
14. juni 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Edite Estrela for PSE-Gruppen
– Johan Van Hecke, Marios Matsakis og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen
– Gintaras Didžiokas for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0337/2006)
– ALDE (B6‑0362/2006)
– PPE-DE (B6‑0364/2006)
– UEN (B6‑0367/2006)
om Timor-Leste
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 371.618   B6-0190/2006
16. marts 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Karl von Wogau og Giorgos Dimitrakopoulos for PPE-DE-Gruppen
Ana Maria Gomes og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen
Philippe Morillon for ALDE-Gruppen
Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen
om kriterierne for EU's fredsbevarende operationer i Den Demokratiske Republik Congo
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 371.602   B6-0187/2006
10. marts 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes og Józef Pinior
for PSE-Gruppen
om resultatet af forhandlingerne om Menneskerettighedsrådet og om den 62. samling i FN's Menneskerettighedskommission
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.591   B6-0176/2006
14 March 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Maria Gomes,
on behalf of the PSE Group
on impunity in Africa and in particular the case of Hissène Habré
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 371.586/RC.1   RC-B6-0171/2006
15. marts 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt og Jürgen Schröder for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Johan Van Hecke, Fiona Hall og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen
– Luisa Morgantini og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen
– Eoin Ryan og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0171/2006)
– PPE-DE (B6‑0172/2006)
– PSE (B6‑0176/2006)
– UEN (B6‑0179/2006)
– GUE/NGL (B6‑0182/2006)
– ALDE (B6‑0185/2006)
om straffrihed i Afrika, navnlig i sagen vedrørende Hissène Habré
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 369.646/RC.1   RC-B6-0150/2006
15. marts 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Simon Coveney og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Cecilia Malmström og Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
– Inese Vaidere for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0150/2006)
– PPE-DE (B6‑0151/2006)
– UEN (B6‑0154/2006)
– Verts/ALE (B6‑0169/2006)
– PSE (B6‑0187/2006)
om resultatet af forhandlingerne om Menneskerettighedsrådet og om den 62. samling i FN's Menneskerettighedskommission
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisk meddelelse