Päätöslauselmaesitykset
79 osumaa haulle "6. vaalikausi, Gomes Ana"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
15. marraskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Giorgos Dimitrakopoulos ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma ja Achille Occhetto PSE-ryhmän puolesta
– Elizabeth Lynne ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Mogens N.J. Camre UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Verts/ALE (B6‑0611/2006)
biologisia ja toksiiniaseita koskevasta yleissopimuksesta (BTWC), rypälepommeista ja tavanomaisista aseista
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 378.407   B6-0514/2006
25. syyskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco
PSE-ryhmän puolesta
Darfurin tilanteesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
27. syyskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder ja Anders Wijkman PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke ja Thierry Cornillet ALDE‑ryhmän puolesta
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0512/2006)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
Darfurin tilanteesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.643   B6-0364/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Gomes
on behalf of the PSE Group and
John Bowis, José Ribeiro e Castro, Joao de Deus Pinheiro, Charles Tannock, and Bernd Posselt,
on behalf of the PPE-DE Group
on Timor-Leste
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 374.616/RC.1   RC-B6-0337/2006/rev. 1
14. kesäkuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta
– Johan Van Hecke, Marios Matsakis ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta
– Raül Romeva i Rueda ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Gintaras Didžiokas UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0337/2006)
– ALDE (B6‑0362/2006)
– PPE-DE ja PSE (B6‑0364/2006)
– UEN (B6‑0367/2006)
Itä-Timorista
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.618   B6-0190/2006
16. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
neuvoston julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Karl von Wogau ja Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE-ryhmän puolesta
Ana Maria Gomes ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta
Philippe Morillon ALDE-ryhmän puolesta
Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta
EU:n rauhanturvaoperaatioita Kongon demokraattisessa tasavallassa koskevista kriteereistä
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.602   B6-0187/2006
10. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior
PSE-ryhmän puolesta
ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.591   B6-0176/2006
14 March 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Maria Gomes,
on behalf of the PSE Group
on impunity in Africa and in particular the case of Hissène Habré
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.586/RC.1   RC-B6-0171/2006
15. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt ja Jürgen Schröder PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta
– Johan Van Hecke, Fiona Hall ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
– Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta
– Eoin Ryan ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– Verts/ALE (B6‑0171/2006)
– PPE-DE (B6‑0172/2006)
– PSE (B6‑0176/2006)
– UEN (B6‑0179/2006)
– GUE/NGL (B6‑0182/2006)
– ALDE (B6‑0185/2006)
rankaisemattomuudesta Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapauksesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 369.646/RC.1   RC-B6-0150/2006
15. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Simon Coveney ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta
– Cecilia Malmström ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0150/2006)
– PPE-DE (B6‑0151/2006)
– UEN (B6‑0154/2006)
– Verts/ALE (B6‑0169/2006)
– PSE (B6‑0187/2006)
ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta
1 2 3 4 5 6 7 8
Oikeudellinen huomautus