Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 79 ar "6. parlamentārais sasaukums, Gomes Ana"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
2006. gada 15. novembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103.  panta 4.  punktu, iesnieguši:
– Giorgos Dimitrakopoulos un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā,
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma un Achille Occhetto PSE grupas vārdā,
– Elizabeth Lynne un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda un Bart Staes Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,
– Mogens N.J. Camre UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Zaļie/ALE (B6‑0611/2006)
par Konvenciju saistībā ar bioloģisko un toksīnu ieroču (BTWC), ķekarbumbu un konvencionālo ieroču aizliegšanu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.407   B6-0514/2006
25 September 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes and Elena Valenciano Martínez-Orozco
on behalf of the PSE Group
on the situation in Darfur
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
2006. gada 27. septembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder un Anders Wijkman PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer un Margrete Auken Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā,
– Eoin Ryan UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– Zaļie/ALE (B6‑0512/2006)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– UEN (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
par situāciju Dārfūrā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.643   B6-0364/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Gomes
on behalf of the PSE Group and
John Bowis, José Ribeiro e Castro, Joao de Deus Pinheiro, Charles Tannock, and Bernd Posselt,
on behalf of the PPE-DE Group
on Timor-Leste
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 374.616/RC.1   RC-B6-0337/2006/pārsk 1
2006. gada 14. jūnija
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
– John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Edite Estrela PSE grupas vārdā,
– Johan Van Hecke, Marios Matsakis und Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā,
– Raül Romeva i Rueda un Frithjof Schmidt Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Gintaras Didžiokas UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– Zaļie/ALE (B6‑0337/2006)
– ALDE (B6‑0362/2006)
– PPE-DE (B6‑0364/2006)
– UEN (B6‑0367/2006)
par Austrumtimoru
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.618   B6-0190/2006
16 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Council
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by
Karl von Wogau and Giorgos Dimitrakopoulos on behalf of the PPE-DE Group
Ana Maria Gomes and Jan Marinus Wiersma on behalf of the PSE Group
Philippe Morillon on behalf of the ALDE Group
Ģirts Valdis Kristovskis on behalf of the UEN Group
on the criteria for EU peace-keeping operations in the Democratic Republic of Congo
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.602   B6-0187/2006
10 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes and Józef Pinior
on behalf of the PSE Group
on the outcome of the negotiations on the Human Rights Council and on the 62nd session of the UNCHR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.591   B6-0176/2006
14 March 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Maria Gomes,
on behalf of the PSE Group
on impunity in Africa and in particular the case of Hissène Habré
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 371.586/RC.1   RC-B6-0171/2006
2006. gada 15. marta
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
– Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt un Jürgen Schröder PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,
– Johan Van Hecke, Fiona Hall un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
– Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin un Frithjof Schmidt Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā,
– Eoin Ryan un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– Zaļie/ALE (B6‑0171/2006)
– PPE-DE (B6‑0172/2006)
– PSE (B6‑0176/2006)
– UEN (B6‑0179/2006)
– GUE/NGL (B6‑0182/2006)
– ALDE (B6‑0185/2006)
par nesodāmību Āfrikā un īpaši Hissène Habré gadījumu
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 369.646/RC.1   RC-B6-0150/2006
2006. gada 15. marta
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
– Simon Coveney un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Josef Pinior un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,
– Cecilia Malmström un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā,
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt un Raül Romeva i Rueda Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Inese Vaidere UEN grupas vārdā
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0150/2006)
– PPE-DE (B6‑0151/2006)
– UEN (B6‑0154/2006)
– Zaļie/ALE (B6‑0169/2006)
– PSE (B6‑0187/2006)
par iznākumu sarunām par Cilvēktiesību padomi un ANO Cilvēktiesību komisijas 62. sesiju
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisks paziņojums