Propozycje rezolucji
Znaleziono 79 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gomes Ana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.116/01   RC-B6-0628/2008
17 grudnia 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
– Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt, Maria Martens, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle, Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall, Thierry Cornillet, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, w imieniu grupy politycznej UEN
– Kathy Sinnott, w imieniu grupy politycznej IND/DEM
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0628/2008)
– PSE (B6‑0633/2008)
– Verts/ALE (B6‑0639/2008)
– UEN (B6‑0642/2008)
– PPE-DE (B6‑0643/2008)
w sprawie sytuacji w Zimbabwe
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.083   B6-0620/2008
1 grudnia 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyła Ana Maria Gomes
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie kodeksu postępowania w sprawie wywozu broni
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.082/01   RC-B6-0619/2008
1 grudnia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Stefano Zappalà, Karl von Wogau i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Ana Maria Gomes w imieniu grupy politycznej PSE
– Renate Weber w imieniu grupy politycznej ALDE
– Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy politycznej UEN
– Tobias Pflüger w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0619/2008)
– PSE (B6‑0620/2008)
– PPE-DE, ALDE, UEN (B6‑0621/2008)
– GUE/NGL (B6‑0622/2008)
dotyczącej Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.051   B6-0595/2008
17 listopada 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie reakcji UE na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.422/01   RC-B6-0590/2008
19 listopada 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Jürgen Schröder, Colm Burke, Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber, Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Frithjof Schmidt, Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0590/2008)
– ALDE (B6‑0592/2008)
– PPE-DE (B6‑0593/2008)
– UEN (B6‑0594/2008)
– PSE (B6‑0595/2008)
w sprawie reakcji UE na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.421   B6-0589/2008
12 listopada 2008
XML  PDF  WORD 
w odpowiedzi na pytanie ustne B6‑0481/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden i Tunne Kelam, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy politycznej UEN
– Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie konwencji o broni kasetowej
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 413.370   B6-0558/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes
on behalf of the PSE Group
on the situation in Burma
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.366/01   RC-B6-0554/2008
22 października 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam oraz Iles Braghetto, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock oraz Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella oraz Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Frithjof Schmidt oraz Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski oraz Brian Crowley, w imieniu grupy politycznej UEN
– Jens Holm, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0554/2008)
– ALDE (B6‑0557/2008)
– PSE (B6‑0558/2008)
– Verts/ALE (B6‑0564/2008)
– PPE-DE (B6‑0566/2008)
– GUE/NGL (B6‑0567/2008)
w sprawie Birmy
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 410.747   B6-0370/2008
8 July 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior, Marianne Mikko
on behalf of the PSE Group
on the Death Penalty: notably the case of Troy Davis
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 410.727/01   RC-B6-0350/2008
9 lipca 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola oraz Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior oraz Marianne Mikko, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries oraz Marios Matsakis w imieniu grupy politycznej ALDE
– Roberta Angelilli, w imieniu grupy politycznej UEN
– Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas oraz Claude Turmes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0350/2008)
– UEN (B6‑0357/2008)
– Verts/ALE (B6‑0358/2008)
– GUE/NGL (B6‑0363/2008)
– PPE-DE (B6‑0369/2008)
– PSE (B6‑0370/2008)
w sprawie kary śmierci, a w szczególności sprawy Troya Davisa
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna