Propozycje rezolucji
Znaleziono 79 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gomes Ana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
PROJEKT REZOLUCJI
PE 410.723   B6-0347/2008
7 lipca 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu złożyli
– Michael Gahler, Maria Martens oraz Geoffrey Van Ordenw imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock oraz Pasqualina Napoletano, w imieniu grupy politycznej PSE
– Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet oraz Elizabeth Lynne, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska oraz Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
– Frithjof Schmidt,
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie sytuacji w Zimbabwe
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 407.438/01   RC-B6-0244/2008
20 maja 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke oraz Thomas Mann w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman oraz Ana Maria Gomes w imieniu grupy politycznej PSE
– Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez oraz Elizabeth Lynne w imieniu grupy politycznej ALDE
– Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes oraz Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki oraz Gintaras Didžiokas w imieniu grupy politycznej UEN
– Roberto Musacchio w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0244/2008)
– PPE-DE (B6‑0245/2008)
– Verts/ALE (B6‑0246/2008)
– UEN (B6‑0247/2008)
– GUE/NGL (B6‑0248/2008)
– ALDE (B6‑0249/2008)
w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.574/01   RC-B6-0241/2008
21 maja 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola oraz Tunne Kelam, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock oraz Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Johan Van Hecke oraz Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Raül Romeva i Rueda oraz Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan oraz Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy politycznej UEN
– Umberto Guidoni, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0241/2008)
– Verts/ALE (B6‑0265/2008)
– GUE/NGL (B6‑0266/2008)
– PPE-DE (B6‑0267/2008)
– UEN (B6‑0268/2007)
– ALDE (B6‑0269/2008)
w sprawie Burundi
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 401.574   B6-0241/2008
20 mai 2008
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes
au nom du groupe PSE
sur la situation au Burundi
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.573/01   RC-B6-0240/2008
21 maja 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten oraz Michael Gahler, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles oraz Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez, Johan Van Hecke oraz Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda oraz Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski oraz Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0240/2008)
– Verts/ALE (B6‑0254/2008)
– GUE/NGL (B6‑0255/2008)
– PPE-DE (B6‑0256/2008)
– UEN (B6‑0257/2008)
– ALDE (B6‑0258/2008)
w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.573   B6-0240/2008
20 May 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle, Josep Borrell Fontelles
on behalf of the PSE Group
on Sudan and the International Criminal Court (ICC)
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.560   B6-0227/2008
14 maja 2008
XML  PDF  WORD 
w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0153/2008 i B6‑0154/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyła Ana Maria Gomes
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie broni ze zubożonym uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne – dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.545/01   RC-B6-0219/2008
19 maja 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy politycznej PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas, Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ģirts Valdis Kristovskis, w imieniu grupy politycznej UEN
– Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou, Umberto Guidoni, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0219/2008)
– Verts/ALE (B6‑0220/2008)
– UEN (B6‑0224/2008)
– PSE (B6‑0227/2008)
– GUE/NGL (B6‑0230/2008)
w sprawie broni ze (zubożonym) uranem i jej wpływu na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne – dążąc do wprowadzenia światowego zakazu stosowania takiej broni
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.505   B6-0204/2008
21 kwietnia 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Pasqualino Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie sytuacji w Birmie
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.492/01   RC-B6-0191/2008
22 kwietnia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Jules Maaten, Elizabeth Lynne, Marco Cappato i Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Konrad Szymański, Adam Bielan i Dariusz Maciej Grabowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Frithjof Schmidt, Hélène Flautre i Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0191/2008)
– ALDE (B6‑0192/2008)
– PPE-DE (B6‑0199/2008)
– Verts/ALE (B6‑0203/2008)
– PSE (B6‑0204/2008)
w sprawie sytuacji w Birmie
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna