Propozycje rezolucji
Znaleziono 79 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gomes Ana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.482/01   RC-B6-0181/2008
23 kwietnia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Colm Burke, Rolf Berend, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Urszula Gacek, Bernd Posselt,, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson, w imieniu grupy politycznej PSE
– Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Marielle De Sarnez, Marios Matsakis,, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Marie-Hélène Aubert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0181/2008)
– PPE-DE (B6‑0190/2008)
– UEN (B6‑0201/2008)
– ALDE (B6‑0202/2008)
– Verts/ALE (B6‑0205/2008)
w sprawie sytuacji w Czadzie
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 401.482   B6-0181/2008
22 avril 2008
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes
au nom du groupe PSE
sur Tschad
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.132   B6-0118/2008
11 March 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the case of the journalist Perwez Kambakshh
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.126/01   RC-B6-0112/2008
12 marca 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 regulaminu złożyli
– Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korola, Ivo Belet, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Jules Maaten, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, w imieniu grupy politycznej UEN
– Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Francis Wurtz, André Brie, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0112/2008)
– PPE-DE (B6‑0115/2008)
– UEN (B6‑0116/2008)
– PSE (B6‑0118/2008)
– GUE/NGL (B6‑0123/2008)
– ALDE (B6‑0125/2008)
w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.123   B6-0109/2008
5 marca 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady Europejskiej i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyła Ana Maria Gomes
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni – brak przyjęcia przez Radę wspólnego stanowiska i przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący instrument
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.082   B6-0086/2008
19 February 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in East Timor
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.075/01   RC-B6-0079/2008
20 lutego 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke, Tunne Kelam, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes, Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy politycznej UEN
– Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0079/2008)
– PSE (B6‑0086/2008)
– UEN (B6‑0090/2008)
– PPE-DE (B6‑0093/2008)
– Verts/ALE (B6‑0095/2008)
w sprawie Timoru Wschodniego
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.055/01   RC-B6-0063/2008
10 marca 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek i Tunne Kelam, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka i Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy politycznej UEN
– Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Tobias Pflüger, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0063/2008)
– Verts/ALE (B6‑0064/2008)
– PPE-DE (B6‑0065/2008)
– UEN (B6‑0070/2008)
– GUE/NGL (B6‑0074/2008)
– PSE (B6‑0109/2008)
w sprawie Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni – brak przyjęcia przez Radę wspólnego stanowiska i przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący instrument
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.222   B6-0540/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco
on behalf of the PSE Group
on Women's Rights in Saudi Arabia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.217   B6-0535/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Josep Borrell Fontelles
on behalf of the PSE Group
on recent unrest in Eastern Chad and the urgency of the deployment of EUFOR CHAD/CAR
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna