Propozycje rezolucji
Znaleziono 79 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gomes Ana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
15 listopada 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Giorgos Dimitrakopoulos i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma i Achille Occhetto, w imieniu grupy politycznej PSE
– Elizabeth Lynne i Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda i Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto i Willy Meyer Pleite, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Mogens N.J. Camre, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Verts/ALE (B6‑0611/2006)
w sprawie konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC), bomb kasetowych i broni konwencjonalnej
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.407   B6-0514/2006
25 September 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes and Elena Valenciano Martínez-Orozco
on behalf of the PSE Group
on the situation in Darfur
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
27 września 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder, Anders Wijkman, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer, Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0512)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
w sprawie sytuacji w Darfurze
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 374.643   B6-0364/2006
13 June 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Gomes
on behalf of the PSE Group and
John Bowis, José Ribeiro e Castro, Joao de Deus Pinheiro, Charles Tannock, and Bernd Posselt,
on behalf of the PPE-DE Group
on Timor-Leste
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 374.616/RC.1   RC-B6-0337/2006/popr. 1
14 czerwca 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock i Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Edite Estrela, w imieniu grupy politycznej PSE
– Johan Van Hecke, Marios Matsakis i Anneli Jäätteenmäki, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Raül Romeva i Rueda oraz Frithjof Schmidt, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Gintaras Didžiokas, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0337/2006)
– ALDE (B6‑0362/2006)
– PPE-DE (B6‑0364/2006)
– UEN (B6‑0367/2006)
w sprawie Timoru Wchodniego
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.618   B6-0190/2006
16 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Council
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by
Karl von Wogau and Giorgos Dimitrakopoulos on behalf of the PPE-DE Group
Ana Maria Gomes and Jan Marinus Wiersma on behalf of the PSE Group
Philippe Morillon on behalf of the ALDE Group
Ģirts Valdis Kristovskis on behalf of the UEN Group
on the criteria for EU peace-keeping operations in the Democratic Republic of Congo
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.602   B6-0187/2006
10 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes and Józef Pinior
on behalf of the PSE Group
on the outcome of the negotiations on the Human Rights Council and on the 62nd session of the UNCHR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.591   B6-0176/2006
14 March 2006
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano and Ana Maria Gomes,
on behalf of the PSE Group
on impunity in Africa and in particular the case of Hissène Habré
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 371.586/RC.1   RC-B6-0171/2006
15 marca 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt i Jürgen Schröder, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano i Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Johan Van Hecke, Fiona Hall i Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin i Frithjof Schmidt, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Luisa Morgantini i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Eoin Ryan i Ģirts Valdis Kristovskis, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0171/2006)
– PPE-DE (B6‑0172/2006)
– PSE (B6‑0176/2006)
– UEN (B6‑0179/2006)
– GUE/NGL (B6‑0182/2006)
– ALDE (B6‑0185/2006)
w sprawie bezkarności w Afryce, a zwłaszcza w sprawie Hissène’a Habré
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 369.646/RC.1   RC-B6-0150/2006
15 marca 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Simon Coveney i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Józef Pinior i Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
– Cecilia Malmström i Alexander Lambsdorff, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0150/2006)
– PPE-DE (B6‑0151/2006)
– UEN (B6‑0154/2006)
– Verts/ALE (B6‑0169/2006)
– PSE (B6‑0187/2006)
w sprawie wyniku negocjacji dotyczących Rady Praw Człowieka i 62. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna