Návrhy usnesení
33 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Guardans Cambó Ignasi"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. února 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Claudio Fava za skupinu PSE
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato za skupinu ALDE
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
o údajném využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
NÁVRH USNESENÍ,
PE 420.333   B6-0097/2009
11. února 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato
za skupinu ALDE
o údajném využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
NÁVRH USNESENÍ,
PE 420.296   B6-0070/2009
28. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
které v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL,
o Guantánamu
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. února 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Urszula Gacek za skupinu PPE-DE
– Martin Schulz a Claudio Fava za skupinu PSE
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE
– Cristiana Muscardini a Roberta Angelilli za skupinu UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm and Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
o návratu a opětovném začlenění vězňů z vazebního zařízení v zátoce Guantánamo
NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.374   B6-0562/2008
20. října 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0478/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Philip Bradbourn, Manfred Weber
za skupinu PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
za skupinu PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
za skupinu ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Roberta Angelilli
za skupinu UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
za skupinu GUE/NGL,
o dopadu opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, lidskou důstojnost a ochranu údajů
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. října 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė a José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea a Marios Matsakis za skupinu ALDE
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
o bránění opozici ve Venezuele v politické činnosti
NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.315   B6-0525/2008
1. října 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta a Daniel Dăianu
za skupinu ALDE,
o přerušení jednání WTO o rozvojové agendě z Dohá
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. října 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool a Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE-DE
– Erika Mann za skupinu PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Seán Ó Neachtain za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
o přerušení jednacího kola WTO z Dohá a o budoucnosti rozvojové agendy z Dohá
NÁVRH USNESENÍ,
PE 410.782   B6-0380/2008
27. srpna 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt
za skupinu ALDE
o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích
1 2 3 4
Právní upozornění