Forslag til beslutning
33 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Guardans Cambó Ignasi"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. februar 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
– Claudio Fava for PSE-Gruppen
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean og Marco Cappato for ALDE-Gruppen
– Kathalijne Maria BuitenwegJean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
om CIA's påståede brug af de europæiske lande til transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 420.333   B6-0097/2009
11. februar 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean og Marco Cappato
for ALDE-Gruppen
om CIA's påståede brug af de europæiske lande til transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 420.296   B6-0070/2009
28. januar 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen
om Guantánamo
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. februar 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Urszula Gacek for PPE-DE-Gruppen
– Martin Schulz og Claudio Fava for PSE-Gruppen
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen
– Cristiana Muscardini og Roberta Angelilli for UEN-Gruppen
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
om tilbagelevering og genbosættelse af indsatte fra tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 413.374   B6-0562/2008
20. oktober 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0478/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Philip Bradbourn og Manfred Weber
for PPE-DE-Gruppen
af Claudio Fava og Martine Roure
for PSE-Gruppen
af Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó og Sarah Ludford
for ALDE-Gruppen
af Kathalijne Maria Buitenweg og Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
af Roberta Angelilli
for UEN-Gruppen
af Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite og Bairbre de Brún
for GUE/NGL-Gruppen
om indvirkningen af luftfartssikkerhedsforanstaltninger og bodyscannere på menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og databeskyttelse
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. oktober 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė og José Ribeiro e Castro for PPE-DE-Gruppen
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
om politiske rettighedsfrakendelser i Venezuela
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 413.315   B6-0525/2008
1. oktober 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta og Daniel Dăianu
for ALDE-Gruppen
om suspension af WTO-Dohaudviklingsdagsordenen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. oktober 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool og Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-DE-Gruppen
– Erika Mann for PSE-Gruppen
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529//2008)
om suspensionen af WTO-Dohaudviklingsdagsordenen og dens fremtid
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 410.782   B6-0380/2008
27. august 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó og Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler
1 2 3 4
Juridisk meddelelse