Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Guardans Cambó Ignasi" kohta leiti 33 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.287   B6-0259/2005
11 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Jan Mulder and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the drought in Portugal
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 357.283/RC.1   RC-B6-0255/2005
13. aprill 2005
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Luís Queiró, José Ribeiro e Castro ja Carlos Coelho fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni PSE nimel,
– Jan Mulder ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel,
– Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0255/2005),
– PPE-DE (B6‑0258/2005),
– ALDE (B6‑0259/2005),
– GUE/NGL (B6‑0260/2005).
Põud Portugalis
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 354.240   B6-0117/2005
16 February 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the European Union's relations with the Mediterranean region
1 2 3 4
Õigusalane teave