Päätöslauselmaesitykset
33 osumaa haulle "6. vaalikausi, Guardans Cambó Ignasi"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. helmikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Claudio Fava PSE-ryhmän puolesta
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Hélène Flautre, Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite, GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 420.333   B6-0097/2009
11. helmikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ja Marco Cappato
ALDE-ryhmän puolesta
Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 420.296   B6-0070/2009
28. tammikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta
Guantánamosta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. helmikuuta 2009
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta
– Martin Schulz ja Claudio Fava PSE-ryhmän puolesta
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato janAnneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta
– Cristiana Muscardini ja Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir jaHélène Flautre, Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm ja Willy Meyer Pleite, GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.374   B6-0562/2008
20. lokakuuta 2008
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0478/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE-ryhmän puolesta
Claudio Fava, Martine Roure
PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
ALDE-ryhmän puolesta
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Roberta Angelilli
UEN-ryhmän puolesta
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL-ryhmän puolesta
ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. lokakuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ja José Ribeiro e Castro PPE-DE-ryhmän puolesta
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
poliittisten oikeuksien menetyksistä Venezuelassa
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.315   B6-0525/2008
1. lokakuuta 2008
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta ja Daniel Dăianu
ALDE-ryhmän puolesta
WTO:n Dohan kehitysohjelman keskeytymisestä
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. lokakuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE-ryhmän puolesta
– Erika Mann PSE-ryhmän puolesta
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
WTO:n Dohan kehityskierroksen keskeyttämisestä ja Dohan kehitysohjelman tulevaisuudesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 410.782   B6-0380/2008
27. elokuuta 2008
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó, Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa
1 2 3 4
Oikeudellinen huomautus