Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "33" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Guardans Cambó Ignasi"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
2009 m. vasario 16 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Claudio Fava PSE frakcijos vardu
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu
– Kathalijne Maria BuitenwegJean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 420.333   B6-0097/2009
2009 m. vasario 11 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean ir Marco Cappato
ALDE frakcijos vardu
dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 420.296   B6-0070/2009
2009 m. sausio 28 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– pateikė Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu
– pateikė Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu
– pateikė Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Gvantanamo
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2009 m. vasario 2 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu,
– Martin Schulz ir Claudio Fava PSE frakcijos vardu,
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,
– Cristiana Muscardini ir Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu,
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu,
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
dėl Gvantanamo sulaikymo centro kalinių grąžinimo ir perkėlimo
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.374   B6-0562/2008
2008 m. spalio 20 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0478/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE frakcijos varduClaudio Fava, Martine Roure
PSE frakcija
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
ALDE frakcija
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcija
Roberta Angelilli
UEN frakcija
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL frakcija
susisiekimo oru saugumo užtikrinimo priemonių ir kūno skaitytuvų poveikis žmogaus teisėms, privatumui, duomenų apsaugai ir asmens orumui
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
2008 m. spalio 22 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė ir José Ribeiro e Castro, PPE-DE frakcijos vardu
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea ir Marios Matsakis, ALDE frakcijos vardu
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan, UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
dėl politinių teisių atėmimo Venesueloje
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.315   B6-0525/2008
2008 m. spalio 1 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta ir Daniel Dăianu
ALDE frakcijos vardu
dėl PPO Dohos plėtros darbotvarkės derybų sustabdymo
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
2008 m. spalio 7 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE frakcijos vardu
– Erika Mann PSE frakcijos vardu
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
dėl PPO Dohos derybų raundo sustabdymo ir Dohos plėtros darbotvarkės ateities
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 410.782   B6-0380/2008
2008 m. rugpjūčio 27 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó ir Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties
1 2 3 4
Teisinis pranešimas