Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "33" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Guardans Cambó Ignasi"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.287   B6-0259/2005
11 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Jan Mulder and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the drought in Portugal
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 357.283/RC.1   RC-B6-0255/2005
2005 m. balandžio 13 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė:
– Luís Queiró, José Ribeiro e Castro ir Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu,
– Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca ir Jamila Madeira PSE frakcijos vardu,
– Jan Mulder ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu,
– Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu
keičia šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PSE (B6‑0255/05)
– PPE-DE (B6‑0258/05)
– ALDE (B6‑0259/05)
– GUE/NGL (B6‑0260/05)
dėl sausros Portugalijoje
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 354.240   B6-0117/2005
16 February 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the European Union's relations with the Mediterranean region
1 2 3 4
Teisinis pranešimas