Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 33 ar "6. parlamentārais sasaukums, Guardans Cambó Ignasi"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.287   B6-0259/2005
11 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Jan Mulder and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the drought in Portugal
KOPĪGĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 357.283/RC.1   RC-B6-0255/2005
2005. gada 13. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši
– Luís Queiró, José Ribeiro e Castro un Carlos Coelho EPP-ED grupas vārdā
– Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca un Jamila Madeira PSE grupas vārdā
– Jan Mulder un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā
– Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Giusto Catania, Helmuth Markov, Adamos Adamou un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā
nolūkā aizstāt priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PSE (B6‑0255/05)
– PPE-DE (B6‑0258/05)
– ALDE (B6‑0259/05)
– GUE/NGL (B6‑0260/05)
par sausumu Portugālē
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 354.240   B6-0117/2005
16 February 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez and Ignasi Guardans Cambó
on behalf of the ALDE Group
on the European Union's relations with the Mediterranean region
1 2 3 4
Juridisks paziņojums