Ontwerpresoluties
33 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Guardans Cambó Ignasi"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16 februari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Claudio Fava, namens de PSE-Fractie
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0097)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
over het veronderstelde gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
ONTWERPRESOLUTIE
PE 420.333   B6-0097/2009
11 februari 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean en Marco Cappato
namens de ALDE-Fractie
over het veronderstelde gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
ONTWERPRESOLUTIE
PE 420.296   B6-0070/2009
28 januari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, door
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE­Fractie
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE­Fractie
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL­Fractie
over Guantánamo
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2 februari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie
– Martin Schulz, Claudio Fava, namens de PSE-Fractie
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
over de terugkeer en herhuisvesting van de gedetineerden van Guantánamo Bay
ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.374   B6-0562/2008
20 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6‑0478/2008
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Philip Bradbourn, Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie
door Claudio Fava, Martine Roure, namens de PSE-Fractie
door Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, door Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie
door Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie
door Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie
door Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie
over de gevolgen van maatregelen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart en van body scanners voor de mensenrechten, de privacy, de persoonlijke waardigheid en de gegevensbescherming
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė en José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
over de politieke onbevoegdverklaringen in Venezuela
ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.315   B6-0525/2008
1 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta en Daniel Dăianu
namens de ALDE-Fractie
over de opschorting van de onderhandelingen over de Doha-ontwikkelingsagenda
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4, van het Reglement, door
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool en Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-DE-Fractie
– Erika Mann, namens de PSE-Fractie
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk en Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
over de opschorting van de WTO-Doha-Ronde en de toekomst van de Doha-ontwikkelingsagenda (DDA)
ONTWERPRESOLUTIE
PE 410.782   B6-0380/2008
27 augustus 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó en Olle Schmidt
namens de ALDE-Fractie
over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen
1 2 3 4
Juridische mededeling