Návrhy uznesenia
Výsledky: 33 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Guardans Cambó Ignasi"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. februára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Claudio Fava v mene skupiny PSE
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato v mene skupiny ALDE
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm a Willy Meyer Pleite v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
o údajnom využívaní európskych krajín na prepravu a nelegálne zadržiavanie väzňov CIA
NÁVRH UZNESENIA
PE 420.333   B6-0097/2009
11. februára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean a Marco Cappato
v mene skupiny ALDE
o údajnom využívaní európskych krajín na prepravu a nelegálne zadržiavanie väzňov CIA
NÁVRH UZNESENIA
PE 420.296   B6-0070/2009
28. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku predkladajú
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite v mene skupiny GUE/NGL
o Guantáname
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. februára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Urszula Gacek v mene skupiny PPE-DE
– Martin Schulz, Claudio Fava v mene skupiny PSE
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, v mene skupiny ALDE
– Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli v mene skupiny UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
o návrate a presídlení väzňov z väzenského zariadenia Guantánamo
NÁVRH UZNESENIA
PE 413.374   B6-0562/2008
20. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0478/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú:
Philip Bradbourn, Manfred Weber
v mene skupiny PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
v mene skupiny PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
v mene skupiny ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Roberta Angelilli
v mene skupiny UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
v mene skupiny GUE/NGL
o vplyve bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, dôstojnosť jednotlivca a ochranu údajov
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA,
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė a José Ribeiro e Castro v mene skupiny PPE-DE
– Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea a Marios Matsakis v mene skupiny ALDE
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele
NÁVRH UZNESENIA
PE 413.315   B6-0525/2008
1. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta a Daniel Dăianu
v mene skupiny ALDE
o pozastavení rokovaní o rozvojovej agende WTO z Dauhy
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool a Godelieve Quisthoudt-Rowohl, v mene skupiny PPE-DE
– Erika Mann, v mene skupiny PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu a Ignasi Guardans Cambó, v mene skupiny ALDE
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Seán Ó Neachtain, v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
o pozastavení dauhaského kola rokovaní WTO a o budúcnosti rozvojovej agendy z Dauhy
NÁVRH UZNESENIA,
PE 410.782   B6-0380/2008
27. augusta 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach
1 2 3 4
Právne oznámenie