Predlogi resolucije
Rezultati: 33 za besede: "6. mandat, Guardans Cambó Ignasi"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 420.333/01   RC-B6-0097/2009
16. februarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Claudio Fava v imenu skupine PSE
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean in Marco Cappato v imenu skupine ALDE
– Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0097/2009)
– PSE (B6‑0098/2009)
– Verts/ALE (B6‑0099/2009)
– GUE/NGL (B6‑0101/2009)
o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije Cia
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 420.333   B6-0097/2009
11. februarja 2009
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Adina-Ioana Vălean in Marco Cappato
v imenu skupine ALDE
o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije Cia
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 420.296   B6-0070/2009
28. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo
– Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
o Guantanamu
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 416.193/01   RC-B6-0066/2009
2. februarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Urszula Gacek v imenu skupine PPE-DE
– Martin Schulz v imenu skupine PSE
– Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE
– Cristiana Muscardini in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE
– Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0066/2009)
– PSE (B6‑0069/2009)
– ALDE (B6‑0070/2009)
o vračanju in preselitvi zapornikov iz centra za pridržanje v Guantanamu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 413.374   B6-0562/2008
20. oktobra 2008
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0478/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Philip Bradbourn in Manfred Weber
v imenu skupine PPE-DE,
Claudio Fava in Martine Roure
v imenu skupine PSE,
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó in Sarah Ludfordon v imenu skupine ALDE,
Kathalijne Maria Buitenweg in Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE,
Roberta Angelilli
v imenu skupine UEN,
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite in Bairbre de Brún
v imenu skupine GUE/NGL
o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PE 413.367   B6-0555/2008
21 October 2008
XML  PDF  WORD 
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis
en nombre del Grupo ALDE
sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 413.361/01   RC-B6-0549/2008
22. oktobra 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė in José Ribeiro e Castro v imenu skupine PPE-DE
– Ignasi Guardans Cambó, Henri Weber, Josu Ortuondo Larrea in Marios Matsaki v imenu skupine ALDE
– Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki in Adam Bielan v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0549/2008)
– UEN (B6‑0553/2008)
– ALDE (B6‑0555/2008)
o političnih razglasitvah neprimernosti v Venezueli
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 413.315   B6-0525/2008
1. oktobra 2008
XML  PDF  WORD 
k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Ignasi Guardans Cambó, Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta in Daniel Dăianu
v imenu skupine ALDE
o prekinitvi pogajanj o razvojni agendi, ki jo je v Dohi sprejela Svetovna trgovinska organizacija
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 413.310/01   RC-B6-0521/2008
7. oktobra 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool in Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE-DE
– Erika Mann v imenu skupine PSE
– Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu in Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE
– Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– UEN (B6‑0521/2008)
– PPE-DE (B6‑0524/2008)
– ALDE (B6‑0525/2008)
– PSE (B6‑0529/2008)
o zastoju kroga pogajanj v Dohi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in o prihodnosti razvojne agende iz Dohe
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 410.782   B6-0380/2008
27. avgusta 2008
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó in Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih
1 2 3 4
Pravno obvestilo