Förslag till resolution
33 träff(ar) för "6:e valperioden, Guardans Cambó Ignasi"  
1 2 3 4
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.287   B6-0259/2005
11 april 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jan Mulder och Ignasi Guardans Cambó
för ALDE-gruppen
om torkan i Portugal
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.283/RC.1   RC-B6-0255/2005
13 april 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från
– Luís Queiró, José Ribeiro e Castro och Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen
– Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen
– Jan Mulder och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen
– Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL‑gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0255/2005)
– PPE-DE (B6‑0258/2005)
– ALDE (B6‑0259/2005)
– GUE/NGL (B6‑0260/2005)
om torkan i Portugal
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 354.240   B6-0117/2005
16 februari 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez och Ignasi Guardans Cambó
för ALDE-gruppen
om Europeiska unionens förbindelser med Medelhavsområdet
1 2 3 4
Rättsligt meddelande