Предложения за резолюции
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.028   B6-0048/2008
23 January 2008
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statements by the High Representative for the Common Foreign and Security Policy and the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček and Vicente Miguel Garcés Ramón
on behalf of the PSE Group
on Iran
Правна информация