Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Garcés Ramón Vicente Miguel" kohta leiti 1 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.028   B6-0048/2008
23. jaanuar 2008
XML  PDF  WORD 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček ja Vicente Miguel Garcés Ramón
fraktsiooni PSE nimel
Iraan
Õigusalane teave