Návrhy uznesenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.028   B6-0048/2008
23. januára 2008
XML  PDF  WORD 
na ukončenie rozpravy o vyhláseniach vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisie,
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček, Rosa Miguélez Ramos a Garcés Ramón
v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
o Iráne
Právne oznámenie