Förslag till resolution
1 träff(ar) för "6:e valperioden, Garcés Ramón Vicente Miguel"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.028   B6-0048/2008
23 januari 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalanden av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček och Vicente Miguel Garcés Ramón
för PSE-gruppen
om Iran
Rättsligt meddelande