Propozycje rezolucji
Znaleziono 23 wynik(-i) dla "6 kadencja, Wijkman Anders"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 391.094   B6-0259/2007
19 June 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola
on behalf of the PPE-DE Group
on Human Rights in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.406   B6-0513/2006
25 September 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder, Anders Wijkman and Simon Coveney
on behalf of the PPE-DE Group
on Darfur
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 378.405/RC.1   RC-B6-0512/2006
27 września 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder, Anders Wijkman, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer, Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– Verts/ALE (B6‑0512)
– PPE-DE (B6‑0513/2006)
– PSE (B6‑0514/2006)
– ALDE (B6‑0515/2006)
– GUE/NGL (B6‑0517/2006)
– UEN (B6‑0519/2006)
w sprawie sytuacji w Darfurze
PROJEKT REZOLUCJI
PE 374.606   B6-0335/2006
7 czerwca 2006
XML  PDF  WORD 
projekt w odpowiedzi na pytania B6‑0209/2006 - B6‑0220/2006 i B6‑0222/2006 - B6-0223/2006wymagające ustnej odpowiedzi
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli
– Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman i Françoise Grossetête, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Anne Ferreira i Guido Sacconi, w imieniu grupy politycznej PSE
– Chris Davies, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter and Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Jonas Sjöstedt, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Liam Aylward, Alessandro Foglietta i Adriana Poli Bortone, w imieniu grupy politycznej UEN
– Johannes Blokland
w sprawie zmienionej strategii zrównoważonego rozwoju
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 371.691/RC.1   RC-B6-0250/2006
5 kwietnia 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt and Charles Tannock,, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock and María Elena Valenciano Martínez-Orozco,, w imieniu grupy politycznej PSE
– Johan Van Hecke, Fiona Hall and Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Margrete Auken and Hélène Flautre, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Ģirts Valdis Kristovskis and Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑250/2006)
– ALDE (B6‑0251/2006)
– Verts/ALE (B6‑0255/2006)
– PSE (B6‑0257/2006)
– GUE/NGL (B6‑0260/2006)
– UEN (B6‑0267/2006)
w sprawie Darfuru
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.671   B6-0231/2006
29 March 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by John Bowis, Anders Wijkman and Eija-Riitta Korhola
on behalf of the PPE-DE Group
on World Health Day
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 371.662/RC.1   RC-B6-0228/2006
3 kwietnia 2006
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Anders Wijkman, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Fiona Hall, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt, Carl Schlyter, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Luisa Morgantini, Adamos Adamou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0228/2006)
– PPE-DE (B6‑0231/2006)
– Verts/ALE (B6‑0232/2006)
– GUE/NGL (B6‑0233/2006)
– ALDE (B6‑0236/2006)
– PSE (B6‑0238/2006)
w sprawie Światowego Dnia Zdrowia
PROJEKT REZOLUCJI
PE 368.250   B6-0027/2006
16 stycznia 2006
XML  PDF  WORD 
projekt w odpowiedzi na oświadczenie Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli
– Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola i Anders Wijkman, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Guido Sacconi, Dorette Corbey i Edite Estrela, w imieniu grupy politycznej PSE
– Chris Davies, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Satu Hassi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Liam Aylward, w imieniu grupy politycznej UEN
– Kartika Tamara Liotard, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Jonas Sjöstedt, Paul Verges, Ilda Figueiredo i Willy Meyer Pleite, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Johannes Blokland
w sprawie zmian klimatycznych
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 368.186   B6-0670/2005
12 December 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Michael Gahler, Anders Wijkman and Charles Tannock
on behalf of the EPP-ED group
on the situation in Ethiopia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROJEKT REZOLUCJI
PE 368.169   B6-0653/2005
12 grudnia 2005
XML  PDF  WORD 
projekt w odpowiedzi na oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Anders Wijkman w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Miguel Angel Martínez Martínez i Karin Scheele w imieniu grupy politycznej PSE
Bernard Lehideux i Thierry Cornillet w imieniu grupy politycznej ALDE
Frithjof Schmidt i Margrete Auken w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Luisa Morgantini i Gabriele Zimmer w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie wspólnej deklaracji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczącej polityki rozwoju Unii Europejskiej „Europejski konsensus w sprawie rozwoju”
1 2 3
Informacja prawna