Forslag til beslutning
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Gräßle Ingeborg"  
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21. oktober 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Adrian Severin
for S&D-Gruppen
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
for ALDE-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
for ECR-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 428.703   B7-0095/2009
19. oktober 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
for PPE-Gruppen
Juridisk meddelelse