Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Gräßle Ingeborg"  
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
2009 m. spalio 21 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0095/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
PPE frakcijos vardu
Hannes Swoboda, Adrian Severin
S&D frakcijos vardu
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 428.703   B7-0095/2009
2009 m. spalio 19 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
PPE frakcijos vardu
Teisinis pranešimas