Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Gräßle Ingeborg"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21 t'Ottubru 2009
XML  PDF  WORD 

skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
dwar is-Samit li ġej bejn l-UE u l-Istati Uniti u l-laqgħa tal-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
f'isem il-Grupp PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin
f'isem il-grupp S&D
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
f'isem il-Grupp ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 428.703   B7-0095/2009
19 t'Ottubru 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-Samit li jmiss bejn l-UE u l-Istati Uniti u l-Laqgħa tal-Kunsill Ekonomiku Trans-Atlantiku
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
f'isem il-Grupp PPE-DE
Avviż legali