Ontwerpresoluties
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Gräßle Ingeborg"  
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21 oktober 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de vergadering van de trans-Atlantische Economische Raad
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
namens de PPE-Fractie
Hannes Swoboda, Adrian Severin
namens de S&D-Fractie
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
namens de ALDE-Fractie
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
namens de ECR-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 428.703   B7-0095/2009
19 oktober 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de vergadering van de trans-Atlantische Economische Raad
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
namens de PPE-Fractie
Juridische mededeling