Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Gräßle Ingeborg"  
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21 octombrie 2009
XML  PDF  WORD 
în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
referitoare la viitorul Summit UE-SUA și reuniunea Consiliului Economic Transatlantic
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin
în numele Grupului S&D
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
în numele Grupului ECR
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 428.703   B7-0095/2009
19 octombrie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la viitorul Summit UE-SUA și reuniunea Consiliului Economic Transatlantic
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
în numele Grupului PPE
Notă juridică