Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Gräßle Ingeborg"  
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21. októbra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
o nadchádzajúcom samite EÚ - USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
v mene poslaneckého klubu PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin
v mene skupiny S&D
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
v mene skupiny ECR
NÁVRH UZNESENIA
PE 428.703   B7-0095/2009
19. októbra 2009
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o nadchádzajúcom samite EÚ - USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
v mene poslaneckého klubu PPE
Právne oznámenie