Predlogi resolucije
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Gräßle Ingeborg"  
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 428.703   RC-B7-0095/2009
21. oktobra 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0095/2009)
ALDE (B7-0096/2009)
S&D (B7-0098/2009)
ECR (B7-0109/2009)
o prihajajočem vrhunskem srečanju EU-ZDA in zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen
v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Adrian Severin
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko
v imenu skupine ECR
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 428.703   B7-0095/2009
19. oktobra 2009
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o prihajajočem vrhunskem srečanju EU-ZDA in zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta
Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vero, Albert Dess, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Graessle in Werner Langen
v imenu skupine PPE
Pravno obvestilo