Propuneri de rezoluţie
114 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Roithová Zuzana"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 465.586   B7-0284/2011
4 mai 2011
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la accesul egal la piețele din sectorul public din UE și din țările terțe și la revizuirea cadrului juridic privind achizițiile publice, inclusiv concesionările
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová
în numele Grupului PPE
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
în numele Grupului S&D
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi
în numele Grupului ALDE
Malcolm Harbour
în numele Grupului ECR
Heide Rühle
în numele Grupului Verts/ALE
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 441.927   B7-0346/2010
14 iunie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la catastrofele naturale din Europa Centrală
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski
în numele Grupului PPE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/rev. 1
28 aprilie 2010
XML  PDF  WORD 
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
în numele Grupului PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
în numele Grupului S&D
Chris Davies, Renate Weber
în numele Grupului ALDE
Michail Tremopoulos
în numele Grupului Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 439.759   B7-0238/2010
19 aprilie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0206/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în UE
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
în numele Grupului PPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notă juridică