Návrhy usnesení
11 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, de Lange Esther"  
1 2
NÁVRH USNESENÍ
PE 446.627   B7-0536/2010
27. září 2010
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0467/2010 a B7-0468/2010
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o strategických cílech EU pro 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, které se bude konat ve dnech 18. až 29. října 2010 v japonské Nagoji
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
POZM. NÁVRHY
1 2
Právní upozornění