Forslag til beslutning
11 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, de Lange Esther"  
1 2
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 446.627   B7-0536/2010
27. september 2010
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0467/2010 og B7-0468/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
om EU's strategiske mål med henblik på det 10. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (biodiversitetskonventionen - CBD), der afholdes i Nagoya (Japan) fra den 18. til den 29. oktober 2010
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard og Anna Rosbach
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2
Juridisk meddelelse