Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 11 vaste(t)  
1 2
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.627   B7-0536/2010
27. september 2010
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatavate küsimuste B7-0467/2010 ja B7-0468/2010 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
ELi strateegilised eesmärgid 18.-29. oktoobril 2010. aastal Nagoyas (Jaapanis) toimuva bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 10. istungil
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
MUUDATUSED
1 2
Õigusalane teave