Állásfoglalási indítványok
11 találat a következőre: "7. ciklus, de Lange Esther"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.545   B7-0191/2014
2014. február 19.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az iraki helyzetről
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
a PPE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
2014. február 25.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
az iraki helyzetről
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
a PPE képviselőcsoport nevében
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
az S&D képviselőcsoport nevében
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
az ALDE képviselőcsoport nevében
Tarja Cronberg
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson
az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
2013. március 13.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Irakról: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
az S&D képviselőcsoport nevében
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében
Jaroslav Paška
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PE 503.568   B7-0051/2013
2013. január 30.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 212. cikke alapján
a 136. cikk módosítása (A képviselők részvétele az üléseken)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 503.564   B7-0047/2013
2013. január 30.
XML  PDF  WORD 
a B7-0109/2013. és B7-0110/2013. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3. és 14. között Bangkokban (Thaiföld) megrendezendő 16. ülésére készített uniós stratégiai célkitűzésekről
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
a PPE képviselőcsoport nevében
Karin Kadenbach
az S&D képviselőcsoport nevében
Gerben-Jan Gerbrandy
az ALDE képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Anna Rosbach
az ECR képviselőcsoport nevében
Kartika Tamara Liotard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
2010. december 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
az uniós tojótyúkágazatról: a tojóketrecek használatának tilalma 2012-től
Esther de Lange,
a PPE képviselőcsoport nevében
Luis Manuel Capoulas Santos,
az S&D képviselőcsoport nevében
George Lyon,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Martin Häusling, Alyn Smith,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
James Nicholson,
az ECR képviselőcsoport nevében
Lorenzo Fontana,
az EFD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.536   B7-0705/2010
2010. december 13.
XML  PDF  WORD 
a B7-0657/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
az uniós tojótyúk iparról: a ketrecblokkok használatának tilalma 2012-től
Esther de Lange
a PPE képviselőcsoport nevében
James Nicholson
az ECR képviselőcsoport nevében
Lorenzo Fontana
az EFD képviselőcsoport nevében
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
2010. november 24.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
Irakról: a halálbüntetésről (beleértve Tárik Azíz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli,
az S&D képviselőcsoport nevében
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen,
az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, Bastiaan Belder,
az EFD képviselőcsoport nevében
Cornelis de Jong
MÓDOSÍTÁSOK
1 2
Jogi nyilatkozat