Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
11 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, de Lange Esther"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 529.545   B7-0191/2014
19 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
f'isem il-Grupp PPE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
f'isem il-Grupp PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
f'isem il-Grupp S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
f'isem il-Grupp ALDE
Tarja Cronberg
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
on Iraq:94dwar l-Iraq: the plight of minority groups, including the Iraqi Turkmen100is-sitwazzjoni tal-gruppi minoritarji, inklużi t-Turkomeni Iraqini
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
on behalf of the PPE Group100f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
on behalf of the S&D Group100f'isem il-Grupp S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
on behalf of the ALDE Group100f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
on behalf of the Verts/ALE Group100f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
on behalf of the ECR Group100f'isem il-Grupp ECR
Jaroslav Paška
EMENDI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSTA GĦAL EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROCEDURA TAL-PARLAMENT EWROPEW
PE 503.568   B7-0051/2013
30 ta' Jannar 2013
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 212 tar-Regoli ta’ Proċedura
Emenda għall-Artikolu 136 (Attendenza tal-Membri għas-seduti)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 503.564   B7-0047/2013
30 ta' Jannar 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsijiet għal tweġiba orali B7-0109/2013 u B7-0110/2013
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-16-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), li se ssir f'Bangkok (it-Tajlandja) mit-3 sal-14 ta' Marzu 2013
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
f'isem il-Grupp PPE
Karin Kadenbach
f'isem il-Grupp S&D
Gerben-Jan Gerbrandy
f’isem il-Grupp ALDE
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Anna Rosbach
f’isem il-Grupp ECR
Kartika Tamara Liotard
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
14 ta' Diċembru 2010
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
dwar l-industrija tat-tiġieġ tal-bajd tal-UE: il-projbizzjoni fuq l-użu ta' batteriji ta' gaġeġ mill-2012
Esther de Lange
f’isem il-Grupp PPE-DE
Luis Manuel Capoulas Santos
f’isem il-Grupp S&D
George Lyon
f’isem il-Grupp ALDE
Martin Häusling, Alyn Smith
f’isem il-Grupp Verts/ALE
James Nicholson
f’isem il-Grupp PPE-DE
Lorenzo Fontana
f’isem il-Grupp PPE-DE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 450.536   B7-0705/2010
13 ta' Diċembru 2010
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B7-0657/2010
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-industrija tat-tiġieġ tal-bajd tal-UE: il-projbizzjoni tal-użu tal-ġaġeġ tat-tiġieġ mill-2012
Esther de Lange
f’isem il-Grupp PPE
James Nicholson
f’isem il-Grupp ECR
Lorenzo Fontana
f’isem il-Grupp EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
24 ta' Novembru 2010
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
dwar l-Iraq: il-piena kapitali (speċifikament il-każ ta' Tariq Aziz) u l-attakki kontra l-komunitajiet Insara
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli
f'isem il-Grupp S&D
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin
f'isem il-Grupp ALDE
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALDE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen
f'isem il-Grupp ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
f'isem il-Grupp EFD
Cornelis de Jong
EMENDI
1 2
Avviż legali