Propozycje rezolucji
Znaleziono 11 wynik(-i) dla "7 kadencja, de Lange Esther"  
1 2
PROJEKT REZOLUCJI
PE 446.627   B7-0536/2010
27 września 2010
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7-0467/2010 i B7-0468/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie strategicznych celów UE na 10. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, które odbędzie się w dniach 18-29 października 2010 r. w Nagoi (Japonia)
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
1 2
Informacja prawna