Förslag till resolution
11 träff(ar) för "7:e valperioden, de Lange Esther"  
1 2
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 446.627   B7-0536/2010
27 september 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0467/2010 och B7-0468/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om EU:s strategiska mål för det tionde mötet i konferensen för parterna i konventionen om biologisk mångfald (COP 10) i Nagoya (Japan) den 18-29 oktober 2010
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2
Rättsligt meddelande