Návrhy usnesení
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Kuhn Werner"  
NÁVRH USNESENÍ
PE 465.603   B7-0297/2011
9. května 2011
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 a B7-0313/2011
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o krizi evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
za skupinu PPE
Právní upozornění