Päätöslauselmaesitykset
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Kuhn Werner"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 465.603   B7-0297/2011
9. toukokuuta 2011
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 ja B7-0313/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
öljyn hinnannousun aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
PPE-ryhmän puolesta
Oikeudellinen huomautus