Ontwerpresoluties
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Kuhn Werner"  
ONTWERPRESOLUTIE
PE 465.603   B7-0297/2011
9 mei 2011
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 en B7-0313/2011
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de crisis in de Europese visserijsector als gevolg van de stijging van de brandstofprijzen
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
namens de PPE-Fractie
Juridische mededeling