Propozycje rezolucji
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kuhn Werner"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.603   B7-0297/2011
9 maja 2011
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 oraz B7-0313/2011
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
w imieniu grupy politycznej PPE
Informacja prawna