Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
65 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ernst Cornelia"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.658   B7-0258/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 529.562   B7-0203/2014
24 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-użu ta' drones armati
(2014/2567(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 529.553   B7-0194/2014
24 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7-0108/2014
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE
(2014/2586(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski, Tatjana Ždanoka
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 527.213   B7-0023/2014
13 ta' Jannar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment liberu fl-UE
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14 ta' Jannar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
on respect for the fundamental right of free movement in the EU
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
f'isem il-Grupp PPE
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cornelia Ernst
f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 519.359   B7-0481/2013
16 t'Ottubru 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sospensjoni tal-ftehim SWIFT b'riżultat tas-sorveljanza mill-NSA
(2013/2831(RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 519.357   B7-0479/2013
16 t'Ottubru 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-flussi migratorji fil-Mediterran, b'attenzjoni partikolari għall-ġrajjiet traġiċi ftit 'il barra minn Lampedusa
(2013/2827(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 515.885   B7-0341/2013
1 ta' Lulju 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-programm ta’ sorveljanza tan-National Security Agency tal-Istati Uniti, il-korpi u l-programmi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 509.895   B7-0266/2013
5 ta' Ġunju 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 ta' Ġunju 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
dwar l-impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
f'isem il-Grupp S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7
Avviż legali